‘Hier was Paulette Clerick, het Pietotje van Eric’.